بایگانی اطلاعیه ها


کد خبر: 16153    1397/05/30
سامانه ثبت نام اجلاس 51
سامانه ثبت نام اجلاس 51
 
همدان، چهارباغ شهید مصطفی احمدی روشن، دانشگاه بوعلی سینا کد پستی: 65178-38695
 
www.basu.ac.ir تلفن: +98-81-38381601-10 فکس: 081-38380633

پیاده سازی و اجرا توسط شرکت شبکه فراپیوند