اطلاعیه شماره 2: اعلام ساعت شروع مراسم افتتاحیه پنجـاه و يكميـن اجـلاس سراسـري معاونان آموزشـي و تحصـيلات تكمـيلي دانشگاه‌هاي كشور